Lampara Bayoneta 220v 15w

Lampara Bayoneta 220v 15w